השבוע


זמני תפילות

שחרית

ימים א׳, ג׳, ד׳, ו׳ 06:10, 07:00, 08:10
ימים ב׳, ה׳ 06:00, 06:50, 08:10
יום ו' נוער 09:00

מנחה

13:45, 16:20

ערבית

16:55, 22:00

ט״ו כסלו

עלות השחר 05:11
נץ החמה 06:29
סוף זמן קריאת שמע 09:01
סוף זמן תפילה 09:51
חצות 11:32
מנחה גדולה 11:57
פלג מנחה 15:32


ימי זיכרון

יום ב׳ -- י״א כסלו
משפחת עבראני: שרה בת מלכה ויחזקאל
משפחת ירם: אברהם בנ שלומו
יום ה׳ -- י״ד כסלו
משפחת לדרמן: -
משפחת לוין: זאב בן נתן נח
משפחת הרטשטיין: בתשבע רות בת שלום
יום שבת -- ט״ז כסלו
משפחת איצקוביץ: פנחס יוסף בן אברהם
משפחת ברוקס: רייזל שרה בת משה יצחק
עוד...

שבת

פרשת וישלח

ט״ז כסלו - 10-12/09-12

הדלקת נרות
16:15
מנחה - עדות המזרח

מנחה/קבלת שבת
16:25
אולם מרכזי, בית מדרש ושבט אחים

שחרית
השכמה06:50
נוסח ספרד07:40
עדות המזרח08:15
מנין מרכזי08:30
שבט אחים -אולם שמחות09:00
נוער -209:00

מנחה
14:15, 16:15

הבדלה/ערבית
17:16

עלון שבועי

להוריד


הודעות


מזל טוב

מזל טוב לדבי ואליוט טננבאום להולדת הנכדה

מזל טוב לרונדה ואנדי מסטל על אירוסי בתם עליזה

שפע ברכה ושמחה לרב יצחק ויפעת שטינברג לרגל הולדת הנכדה

ארוע

מלווה מלכה לכלל הקהילה

פרשת וישלח ממנהל קהילה - עיריית רעננה

בית כנסת אוהל ארי מנציח את הרב רונן ניוווירת

שיעורים

הדף השבועי

שיעור שבועי של הרב וייס


ימי זיכרון

יום ב׳ -- י״א כסלו
משפחת עבראני: שרה בת מלכה ויחזקאל
משפחת ירם: אברהם בנ שלומו
יום ה׳ -- י״ד כסלו
משפחת לדרמן: -
משפחת לוין: זאב בן נתן נח
משפחת הרטשטיין: בתשבע רות בת שלום
יום שבת -- ט״ז כסלו
משפחת איצקוביץ: פנחס יוסף בן אברהם
משפחת ברוקס: רייזל שרה בת משה יצחק
עוד...