בית כנסת אוהל ארי

השבוע


ימים מיוחדים

סליחות

א' ו-ב' 30 דקות לפני שחרית


יום ג' - ערב יום כיפור

סליחות/שחרית - 06:00, 06:50, 08:00

מנחה גדולה - 13:30


זמני תפילות

שחרית

ימים א׳, ו׳ 06:10, 07:00, 08:10
ימים ב׳, ה׳ 06:00, 06:50, 08:10
יום ו' נוער 09:00

מנחה

13:45, 18:10

ערבית

18:45, 22:00

ז׳ תשרי

עלות השחר 05:21
נץ החמה 06:34
סוף זמן קריאת שמע 09:32
סוף זמן תפילה 10:31
חצות 12:29
מנחה גדולה 12:59
פלג מנחה 17:11


זמני תפילת שחרית רגילים
ימים א׳, ג׳, ד׳, ו-ו׳
06:10, 7:00, 8:10
ימים ב׳, ו-ה׳
06:00, 6:50, 8:10
יום ו' נוער 09:00

ימי זיכרון

יום א׳ -- ז׳ תשרי
משפחת לידר: ר'
יום ב׳ -- ח׳ תשרי
משפחת לאופר: נפתלי זאב בן טוביה
משפחת גלבר: רייזל (שושנה) גלבר בת רחל ומשה
משפחת ואלס: אסתר בת אברהם הכהן
משפחת לאופר: גטלה בת מנחם מנדל
יום ג׳ -- ט׳ תשרי
משפחת לרר: *
משפחת Levin: *
משפחת פלג: *
משפחת נורטון: *
משפחת שרינגטון: חנה בת שרגא פייבל
יום ד׳ -- י׳ תשרי
משפחת אדלר: מרים רודא בת יצחק
יום ו׳ -- י״ב תשרי
משפחת גולד: -
משפחת ספקטור: הרב דוד אברהם בן צבי
יום שבת -- י״ג תשרי
משפחת קלמנטס: ראובן שלמה בן מרדכי לייב
משפחת ערוסי: משה מאיר בן אברהם הכהן ורחל רבקה
עוד...

יום ד׳ יום כפור


הדלקת נורת 
18:01

תפילת זקה 
17:55

כל נדרי 
18:10
עדות המזרח - לך אלי
 

מקום

שחרית

יזכור (משוערך)

מנחה

נעילה

מרכזי

08:00

 

 

 

אולם שמחות

08:00

 

 

 

זריזים

07:45

 

 

 

עדות המזרח

קורבנות 07:30

 

 

 

ערבית/תום הצום/הבדלה
18:57


שבת

פרשת האזינו


הדלקת נרות
17:57

מנחה/קבלת שבת
18:05

שחרית
השכמה06:50
נוסח ספרד07:40
עדות המזרח08:15
מנין מרכזי08:30
נוער -209:00
מנין צעירים -א"ש09:00

מנחה
14:15, 17:55

הבדלה/ערבית
18:53