השבוע


זמני תפילות

שחרית

ימים א׳, ג׳, ד׳, ו׳ 06:10, 07:00, 08:10
ימים ב׳, ה׳ 06:00, 06:50, 08:10
יום ו' נוער 09:00

מנחה

13:45, 17:00

ערבית

17:35, 22:00

ט׳ שבט

עלות השחר 05:20
נץ החמה 06:35
סוף זמן קריאת שמע 09:14
סוף זמן תפילה 10:07
חצות 11:54
מנחה גדולה 12:20
פלג מנחה 16:06


ימי זיכרון

יום א׳ -- ז׳ שבט
משפחת מוס: טודרוס בן אברהם
משפחת גלבר: מרדכי בן שבע רשי ויצחק יעקב שפירא
משפחת ברטפילד: לב בנ אריע Laib ben Ariah
משפחת מילר: נחמן אלטר בן אברהם מאיר
יום ב׳ -- ח׳ שבט
משפחת גלבר: אליעזר בן שיינדל ושלמה בצלאל
משפחת רסקינד: שינא
יום ג׳ -- ט׳ שבט
משפחת ירם: דוד בן יעקב
יום ד׳ -- י׳ שבט
משפחת פרידלנדר: יצחק משה בן אלעזר
יום ה׳ -- י״א שבט
משפחת ברוקס: רפאל יצחק בן קלמינוס קלמן
יום ו׳ -- י״ב שבט
משפחת סיטון: משה מנחם מנדל בן ראובן
משפחת גליק: Yitzhak ben Shlomo
יום שבת -- י״ג שבט
משפחת דויטש: רפאל בן אברהם
משפחת כץ: Zara
עוד...

שבת

פרשת בשלח
שבת שירה

י״ג שבט - 04-02/03-02

הדלקת נרות
16:55
מנחה - עדות המזרח

מנחה/קבלת שבת
17:05
אולם מרכזי, בית מדרש וצעירים

שחרית
השכמה 06:50
נוסח ספרד07:40
עדות המזרח08:15
מנין מרכזי08:30
מנין צעירים -אולם שמחות 09:00
נוער -209:00

מנחה
14:15, 16:55

הבדלה/ערבית
17:54

הודעות


מזל טוב

מזל טוב!

כללי

בטחון - עדכון

ארוע

סיום משניות לזכר נשמת הרב ד"ר מנחם ראב ז"ל

פרשת בא ממנהל קהילה - עיריית רעננה

המכירה הפומבית של משנה לחם: שריינו את התאריך! שבת, ה - 25.2

ברוך דיין האמת

משה זילברמן ז״ל. אביה של אביטל שטיין - פרטי השבעה


ימי זיכרון

יום א׳ -- ז׳ שבט
משפחת מוס: טודרוס בן אברהם
משפחת גלבר: מרדכי בן שבע רשי ויצחק יעקב שפירא
משפחת ברטפילד: לב בנ אריע Laib ben Ariah
משפחת מילר: נחמן אלטר בן אברהם מאיר
יום ב׳ -- ח׳ שבט
משפחת גלבר: אליעזר בן שיינדל ושלמה בצלאל
משפחת רסקינד: שינא
יום ג׳ -- ט׳ שבט
משפחת ירם: דוד בן יעקב
יום ד׳ -- י׳ שבט
משפחת פרידלנדר: יצחק משה בן אלעזר
יום ה׳ -- י״א שבט
משפחת ברוקס: רפאל יצחק בן קלמינוס קלמן
יום ו׳ -- י״ב שבט
משפחת סיטון: משה מנחם מנדל בן ראובן
משפחת גליק: Yitzhak ben Shlomo
יום שבת -- י״ג שבט
משפחת דויטש: רפאל בן אברהם
משפחת כץ: Zara
עוד...