בית כנסת אוהל ארי

השבוע


זמני תפילות

שחרית
ימים א׳, ג׳, ד׳, ו׳ 06:10, 07:00, 08:10
ימים ב׳, ה׳ 06:00, 06:50, 08:10

מנחה

13:45, 19:10

ערבית

19:45, 22:00


ימי זיכרון

יום א׳ -- י״ז אב
משפחת דויטש: Balia Bat Issac
יום ב׳ -- י״ח אב
משפחת פיין: משה נחום בןחיים פנחס
יום ג׳ -- י״ט אב
משפחת ג'פי: מרים בת פרומה
יום ד׳ -- כ׳ אב
משפחת אלבוים: חנה בת יצחק חיים זאב ודבורה
משפחת ראב: רבקה בת יצחק ושרה רחל
משפחת אקלוב: שמואל בן מנחם מנדל
יום ו׳ -- כ״ב אב
משפחת גיכטין: יהודה בן חיים
משפחת אגסי: צבי מנחם בן מרדכי שמעון
יום שבת -- כ״ג אב
משפחת שברץ: אברהם זאב בן יהודה
משפחת הריס: רחל בת שמעון גדליה
משפחת סיידנוור: ?
עוד...

שבת מברכים חודש אלול

פרשת עקב


מנחה/קבלת שבת מוקדמת
17:45

הדלקת נרות לא לפני-
17:57

הדלקת נרות
19:00

מנחה/קבלת שבת
19:10

שחרית
השכמה06:50
נוסח ספרד07:40
עדות המזרח08:15
מנין מרכזי08:30
נוער -209:00
מנין צעירים -א"ש09:00

מנחה
14:15, 18:55

הבדלה/ערבית
19:57