ארועים

אסיפה כללית - י"א תמוז/9 יולי


האסיפה כללית של העמותה יהיה במוצ"ש י"א תמוז - 9 יולי.