שיעורים

שיעור בעיון עם הרב חנן - יום ג' 20:30 (אור ליום ד') - השבוע ביום ה'


משנגסנו במפגשנו הקודמים בנושאים - מעניינים לטעמי, אך - שנמצאים, כנושאים העומדים בפני עצמם, בפריפריה של הלימוד העיוני הקלאסי, ברצוני להפנות כעת מבט לעבר נושאים שנמצאים בלב עולם הלימוד הישיבתי. לדעתי, נוכל למצוא עניין רב בעולם הקניינים והמסתעף ממנו.

כחלק ראשון, כדאי יהיה לדון בדרכי הקניין ומתוך כך במושג הבעלות כשלעצמו.

נדון בסוגי הנכסים - מטלטלין, קרקעות, עבדים - ואופני הקניין השייכים לכל אחד (נושא נרחב מאוד - החל בקנייני הגבהה ומשיכה, ועבור דרך חצר, אגב וסודר ועד לשטר וחזקה ועוד; בסוגי הבעלות - לדוג׳ קניין גוף למול קניין פירות; בגבולות הקניין - לדוג׳ בדבר שלא בא לעולם ובדבר שאינו שלו וכדו׳; בדרכי ביטול הבעלות - הפקר, יאוש ועוד.

השבוע נפתח בעיון בדרכי קניין מטלטלין. אשלח מקורות מחר.

 

השיעור האחרון(07/06): https://www.youtube.com/watch?v=Hkli87sIF_g
(31.05) https://www.youtube.com/watch?v=0Ncu6sm2mDg